Milli Eğitim Bakanlığından Okullar İçin Yeni Karar! 3 Gün Tatil 4 Gün Okul Olacak

Milli Eğitim Bakanlığından Okullar İçin Yeni Karar! 3 Gün Tatil 4 Gün Okul Olacak

Eğitimdeki bu değişiklikler, öğrencilerin sosyal becerilerini artırmayı hedefliyor ve öğrenme deneyimini daha etkileşimli hale getiriyor. Ancak, her ülkenin eğitim sistemine uygunluğu ve toplumsal beklentiler göz önüne alındığında, bu tür modellerin başarıyla uygulanması için dikkatli bir planlama gereklidir. Sizce Türkiye'de de 4 gün okul, 3 gün tatil modeline geçilmeli mi? Bu konudaki düşünceleriniz bizler ve yetkililer için önemli

A+A-

Artık dijital çağda, eğitimciler gençlerin dijital dünyaya hapsolmuş yaşamlarında daha fazla sosyalleşmelerini sağlamaya odaklanıyor. Bu yeni eğitim anlayışında, derslerden ziyade sosyalleşme, öğrencilerin gelişimi için kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

okul-001.jpg

Eğitimde gerçekleşen radikal değişiklikler, yeni bir Milli Eğitim Bakanının göreve gelmesiyle hız kazandı. Sınav notlarındaki geçme kriterlerinin değişmesi gibi kararlar, öğrenciler arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Bu değişikliklerin temel amacı, öğrencilere daha etkili ve katılımcı bir eğitim sunmak.

Öğrencilerin üzerindeki baskıyı azaltma amacıyla, Avrupa'da Finlandiya örneğini takip eden bazı ülkelerde yeni bir eğitim modeli benimseniyor: 4 gün okul, 3 gün tatil. Finlandiya'da uzun yıllardır uygulanan bu modelde, bir gün tamamen sosyal aktivitelere ayrılıyor, ancak bu aktivitelere katılım zorunlu değil.

okull-001.jpg

Bu model, Avrupa genelinde yaygınlaşmaya devam ederken, 6 Avrupa ülkesinin yeni eğitim öğretim döneminde benzer bir programı uygulayacağı belirtiliyor. Ancak, Türkiye'de şu an için böyle bir değişiklik gündemde değil. Ancak, Avrupa'daki eğitim trendlerinin zamanla Türkiye'yi etkileyebileceği düşünülüyor.

Türkiye'de eğitim sisteminde böyle bir değişikliğe gidilip gidilmemesi konusu ise tartışmalı. Velilerin çocuklarını bir eğitim yuvasından çok bir kreş olarak gördükleri bir dönemde, bu tür bir modelin uygulanması durumunda velilerin tepkileri önemli olacaktır.